C-Wurf

Casi - Rüde - vergeben

Camino - Pino - Rüde - vergeben

Caine - Sammy - Rüde - vergeben

Charly - Rüde - frei

Chicco - Rüde - vergeben

Chacco - Eddie - Rüde - reserviert